Harmonogram

Sobota, 28.04.2012

od 14:00 Rejestracja
od 17:00 Zimny bufet dla przyjeżdżających
18:00 Otwarcie konferencji
  prof. dr hab. Marek Orlik
Prawa przyrody – drugi stopień wtajemniczenia
  dr Ryszard Grosset, prof. WSZiP
Bezpieczeństwo chemiczne kraju w kontekście działań ratownictwa chemicznego

Niedziela, 29.04.2012

8:30 Śniadanie
  Sesja ustna – chemia fizyczna 1
9:30 Mariana Kozłowska
Solute-solvent interactions: first principles study on single- walled carbon nanotubes in tetrahydrofuran solution
9:50 Katarzyna Kowalska
„Chicken wire” jako przykład trójwymiarowych wiązań wodorowych w kwasach karboksylowych
10:10 Bartosz Szulczyński
Miareczkowanie termometryczne – zapomniany element układanki
10:30 Adam Budniak
Energia z soku z jagód, czyli jak w prosty sposób zbudować fotowoltaiczne ogniwo Grätzela
10:50 Przerwa kawowa
11:10 prof. dr hab. Robert Hołyst
Co chcecie wiedzieć o nauce, ale nie wiecie, jak zadać pytanie?
12:10 prof. dr hab. Marcin Opałło
Prezentacja Instytutu Chemii Fizycznej i jego oferty dla studentów
  Sesja ustna – chemia fizyczna 2
12:20 Emil Żak
Teorie cieczy
12:40 Kinga Matuła
Rozdzielanie racematów przy pomocy krystalizacji
13:00 Obiad
  Sesja ustna – technologia chemiczna 1
14:00 Angelina Pietrulewicz
Gazomania, czyli cała prawda o gazie łupkowym
14:20 Izabela Brzeska
Wpływ parametrów operacyjnych na pertrakcję kwasu acetylosalicylowego
14:40 Łukasz Świątek
Transestryfikacja w układzie przepływowym wspieranym mikrofalami
15:00 Maciej Rolewicz
Wykorzystanie mieszaniny kwasu siarkowego i fosforowego w technice PAPR
15:20 Marta Plaskacz
Co zrobić z białym proszkiem?
15:40 Przerwa kawowa
  Sesja ustna – biochemia 1
16:00 Urszula Budniak
Białka, cukry, alkohole – co może być słodkie?
16:20 Żaneta Lachowska
Cukier nie tylko w cukierkach, czyli zastosowanie polisacharydów w kosmetyce i medycynie
16:40 Anna Nowak
Złoto – cenne nie tylko w jubilerstwie
17:00 Paulina Pikosz
Nadawanie tkaninom właściwości antybakteryjnych przy użyciu tlenku cynku oraz srebra
17:30 Sesja plakatowa 1
19:00 Kolacja

Poniedziałek, 30.04.2012

8:30 Śniadanie
  Sesja ustna – chemia nieorganiczna i materiałowa 1
9:30 Elżbieta Gońka
Lords of the Rings
9:50 Damian Pasiński
Luminofory i ich zastosowanie w obrazowaniu medycznym
10:10 Krzysztof Kość
Rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego a rozpraszanie termicznych neutronów – porównanie metod
10:30 Aleksandra Pilch
Współczesne metody badania dzieł sztuki z wykorzystaniem promieniowania jonizującego
10:50 Przerwa kawowa
  Sesja ustna – chemia nieorganiczna i materiałowa 2
11:10 Andrzej Okuniewski
Kryształy (nie do końca) aperiodyczne
11:30 Mariusz Taczała
„Magiczny kryształ” – azotek galu
11:50 Łukasz Bartnicki
Nanowłókna – niewielkie cząstki o ogromnym potencjale
12:10 Jakub Grynda
Tor. Czy zapomniany pierwiastek stanie się paliwem przyszłości?
12:30 Monika Parafiniuk
Teoretyczne badania reakcji odwodornienia borazanu katalizowanych przez kompleksy oparte na palladzie
13:00 Obiad
14:00 dr hab. Wojciech Grochala
Kocham polon! (czyli słów kilka o strukturach krystalicznych, domieszkowaniu i magnetyzmie)
15:00 Zdjęcie grupowe
15:30 Czas wolny – sport, rekreacja i integracja
19:00 Kolacja (grill)

Wtorek, 01.05.2012

8:30 Śniadanie
  Sesja ustna – technologia chemiczna 2
9:30 Mateusz Warański
Optymalizacja parametryczno-strukturalna procesu rozdziału mieszanin
9:50 Zuzanna Starzyńska
Biochemiczny klej, czyli transglutaminaza i jej zastosowanie w  przemyśle mięsnym
10:10 Paulina Strzelecka
Wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji biopolimerów
10:30 Elżbieta Andrzejewska
Kompozyty na bazie poli(kwasu mlekowego) i  poliakrylanów do produkcji opakowań w przemyśle spożywczym
10:50 Przerwa kawowa
  Sesja ustna – biochemia 2
11:10 Ewelina Brzozowska
Zielona potęga, czyli fitoestrogeny w produktach roślinnych oraz wpływ warunków ekstrakcji na ich właściwości przeciwutleniające
11:30 Klaudia Gałczyńska
W miłosnej chemii objęciu – tylko dla dorosłych...
11:50 Magda Gerigk
Rola modulatorów Hsp w terapiach przeciwnowotworowych
12:10 Aleksandra Kemona
Jak wykorzystać głodne grzyby?
12:30 Adam Zarecki
Związki wanadu w medycynie – mechanizm działania, opis związków oraz toksyczność w organizmie
13:00 Obiad
14:00 dr Paweł Horeglad
Polimeryzacja koordynacyjna – od poliolefin do polimerów biodegradowalnych
  Sesja ustna – chemia organiczna 1
15:00 Anna Litwińska
Droga otrzymywania stereodiblokowego (heterotaktyczno)-b-(izotaktycznego) kopolimeru PLA z użyciem katalizatorów alkoksygalowych
15:20 Katarzyna Purtak
Addycja tio-Michaela
15:40 Przerwa kawowa
  Sesja ustna – chemia organiczna 2
16:00 Łukasz Woźniak
Zastosowanie alkaloidów z kory drzewa chinowego jako nowej grupy katalizatorów reakcji aldolowej
16:20 Adam Zieliński
Wielobarwna historia dietyloamidu kwasu lizergowego
16:40 Grzegorz Szczepaniak
Nowe kompleksy rutenu umożliwiające metatezę olefin w  wodzie
17:00 Alicja Ostrowska
Chemia od kuchni
17:30 Sesja plakatowa 2
19:00 Kolacja

Środa, 02.05.2012

8:30 Śniadanie
  Sesja ustna – biochemia 3
9:30 Ksenia Porszniewa
Polysaccharides from brown algae
9:50 Olga Andrzejczak
Biofilm – wielka strategia małych mikroorganizmów
10:10 Mateusz Janeta
Biokompatybilne materiały do sterowanej regeneracji kości
10:30 Agnieszka Szczodrowska
Transowy zawrót głowy
10:50 Przerwa kawowa
  Sesja ustna – biochemia 4
11:10 Damian Włodarczyk
Psychodeliki – gateway dla świadomości
11:30 Maria Gdaniec
Morfina, kodeina, heroina jako środki odurzające, uzależniające i lecznicze
11:50 Ewa Kończalska
I’ll have a cafe-mocha-vodka-VALIUM-latte to go, please
12:10 Tomasz Klucznik
Aktywność neurobiomimetyczna alkaloidów muchomora czerwonego (Amanita muscaria)
12:30 Natalia Olejnik
Chemia śmierci
13:00 Obiad
14:00 prof. dr hab. Lucjan Piela
Dzikie tańce molekuł
15:00 Czas na głosowanie na najlepsze plakaty i prezentacje
16:00 Walne zebranie
20:00 Bankiet

Czwartek, 03.05.2012

9:30 Śniadanie
ZałącznikWielkość
Harmonogram – wersja do druku108.57 KB