Komunikat I

Pierwszy komunikat zawiera informacje na temat harmonogramu, opłaty konferencyjnej, liczby uczestników i prezentacji. Jeśli nie dostaliście go na adres koła, można go pobrać tutaj.

Przypominamy o zgłoszeniu liczby uczestników z waszego ośrodka na adres fulleren@chem.uw.edu.pl. Liczba miejsc przyznanych każdemu ośrodkowi ukaże się przed rozpoczęciem rejestracji. Ze względu na to, że zdarzają się różne nieprzewidziane okoliczności, formularz rejestracyjny nie będzie wymuszał rejestracji określonej liczby osób z danego koła. "Nadmiarowe" osoby będą mogły przyjechać w miarę wolnych miejsc.

ZałącznikWielkość
komunikat1.pdf42.87 KB