Otwarcie rejestracji

Z niewielkim poślizgiem otwieramy rejestrację na XXXVI Ogólnopolską Szkołę Chemii "U Źródeł Nauki".

Wkrótce opublikujemy Komunikat II, który będzie zawierał informacje o liczbie gwarantowanych miejsc przyznanych poszczególnym kołom. W przypadku rejestracji większej liczby osób z danego ośrodka niż podana w Komunikacie, nadmiarowe osoby będą mogły wziąć udział w miarę wolnych miejsc. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru uczestników na podstawie abstraktów wystąpień oraz konsultacji z prezesami ośrodków. Ostateczna lista uczestników pojawi się wkrótce po zakończeniu rejestracji.