Ważna informacja dot. opłat konferencyjnych

Napotkaliśmy pewien problem formalny, w związku z czym prosimy nie wpłacać opłat konferencyjnych na konto ośrodka podane w I komunikacie do czasu jego rozwiązania. Jeżeli ktoś dokonał już wpłaty, prosimy o kontakt z organizatorami.