Opłaty za częściowy pobyt

Dla osób zostających krócej niż na całej konferencji wysokość opłaty konferencyjnej jest następująca:

1 dzień 160 zł
2 dni 220 zł
3 dni 280 zł
4 dni 340 zł