Opłaty za częściowy pobyt

Dla osób zostających krócej niż na całej konferencji wysokość opłaty konferencyjnej jest następująca:

1 dzień 160 zł
2 dni 220 zł
3 dni 280 zł
4 dni 340 zł

Zakończenie rejestracji

Rejestracja na XXXVI Ogólnopolską Szkołę Chemii została zakończona. Zarejestrowało się 102 uczestników, w związku z czym miejsca wystarczy dla wszystkich osób zarejestrowanych. Przypominamy o wniesieniu opłaty konferencyjnej. Poniżej lista zarejestrowanych uczestników.

Konto na opłaty konferencyjne

Prosimy o wnoszenie opłat konferencyjnych na następujące konto:

49 1160 2202 0000 0000 6084 9283
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP 525-001-12-66

W tytule przelewu należy wpisać...

Komunikat II

Komunikat II zawiera informacje o liczbie gwarantowanych miejsc przyznanych poszczególnym kołom. Osoby powyżej podanego limitu będą mogły wziąć udział w miarę wolnych miejsc.

Ważna informacja dot. opłat konferencyjnych

Napotkaliśmy pewien problem formalny, w związku z czym prosimy nie wpłacać opłat konferencyjnych na konto ośrodka podane w I komunikacie do czasu jego rozwiązania. Jeżeli ktoś dokonał już wpłaty, prosimy o kontakt z organizatorami.

Otwarcie rejestracji

Z niewielkim poślizgiem otwieramy rejestrację na XXXVI Ogólnopolską Szkołę Chemii "U Źródeł Nauki".

Wkrótce opublikujemy Komunikat II, który będzie zawierał informacje o liczbie gwarantowanych miejsc przyznanych poszczególnym kołom. W przypadku rejestracji większej liczby osób z danego ośrodka niż podana w Komunikacie, nadmiarowe osoby będą mogły wziąć udział w miarę wolnych miejsc. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru uczestników na podstawie abstraktów wystąpień oraz konsultacji z prezesami ośrodków. Ostateczna lista uczestników pojawi się wkrótce po zakończeniu rejestracji.

Korekta komunikatu I

Uwaga: w komunikacie I był niewielki błąd. Prosimy o przygotowanie 50% wystąpień w formie plakatów. Przepraszamy za pomyłkę.

Komunikat I

Pierwszy komunikat zawiera informacje na temat harmonogramu, opłaty konferencyjnej, liczby uczestników i prezentacji. Jeśli nie dostaliście go na adres koła, można go pobrać tutaj.

Strony

Subskrybuj XXXVI OSCh RSS