Terminy i program

Rejestracja: 10 marca — 1 kwietnia 2012
Termin przysyłania abstraktów: 1 kwietnia 2012
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 9 kwietnia 2012
Konferencja: 28 kwietnia — 3 maja 2012

Szczegółowy harmonogram konferencji

Zaproszeni goście

Wojciech Grochala

dr hab. Wojciech Grochala, prof. UW

Zajmuje się chemią eksperymentalną i teoretyczną nowych materiałów, w szczególności nowych nadprzewodników oraz materiałów odwracalnie wiążących wodór. Ma na swoim koncie pierwszą na świecie syntezę siarczanu srebra(II), AgSO4.

Robert Hołyst

prof. dr hab. Robert Hołyst

Szef Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Choć karierę naukową zaczynał jako fizyk-teoretyk, jego obecne zainteresowania badawcze skupiają się wokół fizykochemii miękkiej materii: polimerów, ciekłych kryształów oraz układów biomimetycznych.

Paweł Horeglad

dr Paweł Horeglad

Znawca chemii metaloorganicznej. Projektuje nowe katalizatory do stereoselektywnej syntezy polimerów biodegradowalnych, m.in. polilaktydu (PLA). Współpracuje z prof. Karolem Grelą.

Marek Orlik

prof. dr hab. Marek Orlik

Profesor słynący z doskonałych wykładów chemii nieorganicznej. Bada zjawiska nieliniowe w chemii oraz ich związki z teorią chaosu, w szczególności reakcje oscylacyjne oraz fale chemiczne.

Lucjan Piela

prof. dr hab. Lucjan Piela

Profesor chemii kwantowej, autor podręcznika "Idee chemii kwantowej". Zajmuje się oddziaływaniami dalekozasięgowymi w polimerach, problemem minimum globalnego w matematyce oraz molekularnymi urządzeniami elektronicznymi.