Sponsorzy i patroni

Wydział Chemii UW Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii
Rada KonsultacyjnaRada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
Uniwersytetu Warszawskiego
Samorząd UW Samorząd Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego
IChF Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Polimex Mostostal Polimex Mostostal S.A.
DJChem DJChem Chemicals Poland S.A.
Uczelnia Heleny Chodkowskiej Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie
im. Heleny Chodkowskiej
Donserv Donserv
PWN Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwa UW Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
MedPharm Polska MedPharm Polska
Bruker Bruker Polska
Linegal Linegal Chemicals Sp. z o.o.
Merck Millipore Merck Millipore
Analityka Czasopismo "Analityka"
LAB Czasopismo "LAB"
Nanonet Fundacja Wspierania Nanonauk
i Nanotechnologii "Nanonet"
IBCh PAN Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
IChO Instytut Chemii Organicznej
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Red Bull Red Bull Polska