Wyniki konkursów na najlepsze wystąpienia

Zamieszczamy informację o zwycięzcach konkursów na najlepsze plakaty i prezentacje. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wysoki poziom wystąpień.

Prezentacje – badania własne

 • I miejsce: Mateusz Janeta
  Biokompatybilne materiały do sterowanej regeneracji kości
 • II miejsce: Bartosz Szulczyński
  Miareczkowanie termometryczne – zapomniany element układanki
 • III miejsce: Grzegorz Szczepaniak
  Nowe kompleksy rutenu umożliwiające metatezę olefin w wodzie

Prezentacje popularno-naukowe

 • I miejsce: Łukasz Bartnicki
  Nanowłókna – niewielkie cząstki o ogromnym potencjale
 • II miejsce: Mariusz Taczała
  Magiczny kryształ – azotek galu
 • III miejsce: Tomasz Klucznik
  Aktywność neurobiomimetyczna alkaloidów muchomora czerwonego (Amanita muscaria)

Plakaty – badania własne

 • I miejsce: Krzysztof Sozański
  Spektroskopia korelacji fluorescencji w badaniu nanolepkości – zależność temperaturowa
 • II miejsce: Tomasz Piskorz
  Wpływ dyskretyzacji przestrzeni na symulacje Monte Carlo
 • III miejsce: Sylwia Kostera
  Zastosowanie reakcji katalitycznych do otrzymania nowych organicznych i krzemoorganicznych pochodnych ferrocenu

Plakaty popularno-naukowe

 • I miejsce: Agnieszka Wądołowska
  Detekcja odcisków palców za pomocą nanocząstek złota
 • II miejsce: Ewa Makowicz
  Biotransformacja a synteza chemiczna
 • III miejsce: Katarzyna Eckert
  Chemical valves – membranes with changeable pore size

Nagroda publiczności

 • prezentacja: Tomasz Klucznik
  Aktywność neurobiomimetyczna alkaloidów muchomora czerwonego (Amanita muscaria)
 • plakat: Tomasz Piskorz
  Wpływ dyskretyzacji przestrzeni na symulacje Monte Carlo