Wzory abstraktów

Przed wysłaniem abstraktu koniecznie przeczytaj poniższe instrukcje. Oszczędzi nam to sporo pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian redakcyjnych w treści abstraktów, w tym skrócenia tekstu. W przypadku potrzeby większych zmian będziemy kontaktowali się z autorami.

Prosimy o nie przysyłanie plików DOCX. Preferowane są pliki ODT.

Formatowanie

Książka będzie składana w systemie LaTeX. W związku z tym abstrakt w książce będzie wyglądał nieco inaczej niż w przysłanym dokumencie (lepiej). Nie ma potrzeby przywiązywania dużej wagi do formatowania. Style tekstu pełniące funkcję inną niż dekoracyjną, takie jak indeksy dolne we wzorach sumarycznych itp. zostaną zachowane. Prosimy jednak o pilnowanie formatu bibliografii - szczegóły poniżej.

Abstrakt powinien mieć 1 stronę. Dłuższe abstrakty zostaną skrócone.

Obrazki

Jeśli to możliwe, prosimy nie wklejać wzorów strukturalnych do abstraktu. Zaznacz tylko w którym miejscu abstraktu mają być wstawione. Wzory wyeksportuj bezpośrednio z edytora wzorów jako plik PDF lub SVG, w ostateczności jako plik PNG o wysokiej rozdzielczości (300 dpi). Diagramy i wykresy zapisz jako PDF bezpośrednio z programu, w którym je edytujesz. Zdjęcia zapisz jako PNG lub JPG. Abstrakt i obrazki spakuj razem jako ZIP i powstałe archiwum prześlij w formularzu. Przypominamy, że wykresy i zdjęcia powinny być czytelne przy wydruku czarno-białym. Jeśli twój spakowany abstrakt z obrazkami jest większy niż 2 MB, prześlij go e-mailem na adres fulleren@chem.uw.edu.pl

Bibliografia

Z doświadczenia wiemy, że odnośniki do literatury często są niepełne. Prosimy o podanie następujących informacji:

  • Dla artykułu w czasopiśmie: inicjały imion i nazwiska autorów, pełny tytuł czasopisma, rok publikacji, numer tomu (volume), numer wydania (issue), strony
  • Dla książki: inicjały imion i nazwiska autorów / redaktorów, tytuł książki, wydawca, rok wydania
  • Dla rozdziału w książce: inicjały imion i nazwiska autorów rozdziału, nazwa rozdziału, wszystkie dane dla książki (łącznie z redaktorami)
  • Dla stron internetowych: inicjały imion i nazwiska autorów (jeśli nieznana - nazwę strony), tytuł artykułu, data publikacji (jeśli znana), URL

Prosimy o sformatowanie bibliografii według przykładów zamieszczonych we wzorze abstraktu.